Sverige

Invest in Skåne i Malmö

Invest in Skåne AB i Malmö, Dockplatsen 26, 205 25 Malmö

En rådgivare

Alexia Wilhelmsson

Jag är projektledare för Enterprise Europe Network på Invest in Skåne AB och hjälper dagligen företag med internationaliseringsstrategier och med att hitta samarbetspartners såsom leverantörer, tillverkare och distributörer. I drygt 10 års tid har jag på olika sätt arbetat med internationalisering och affärsutveckling av främst små- och medelstora företag. Jag har en bakgrund som civilekonom med fransk inriktning och har studerat i flera länder, samt arbetat i London med att hjälpa svenska företag in på den brittiska marknaden.

Telefon: +46725 16 52 59

E-post: alexia.wilhelmsson@skane.com 

En rådgivare

Dajana Kazazic

Jag erbjuder stöd till skånska företag som är redo att ta steget utomlands. Jag har en bred erfarenhet av arbete i utlandet där jag har stöttat svenska företag, stora som små, med affärsutveckling, exportfrämjande aktiviteter och utlandsetableringar. Mitt internationella nätverk har jag stor nytta av i min roll som affärsutvecklare där jag arbetar med företag inom alla branscher som är intresserade av att hitta internationella samarbetspartners såsom distributörer och leverantörer.

Telefon: +46768890299

E-post: dajana.kazazic@skane.com

En rådgivare

Andrea Kviecinska

Jag arbetar som affärsutvecklare och tillsammans med mina kollegor stöttar små- och medelstora företag inom diverse branscher. Företag får hjälp med deras internationaliseringsarbete som exempelvis partnersök, kompetenshöjande aktiviteter, rådgivning och stöd vid internationella events. Jag har gedigen erfarenhet av att arbeta internationellt, ett brett nätverk och språkkännedom som är värdefulla tillgångar vid mitt arbete. Jag motiveras genom att se företaget utvecklas, växas och lyckas med sina internationella satsningar.

Telefon: +46725 97 50 09

E-post: andrea.kviecinska@skane.com

En rådgivare

Håkan Sehlin

Jag arbetar med affärsutveckling med tonvikt på internationalisering och finansiering främst inom Horisont 2020 och Eurostars. Jag hjälper dig att hitta affärskontakter och samarbetspartners främst i Europa. Jag har ett stort kontaktnät av kollegor inom nätverket samt med andra offentliga och privata aktörer och kan hjälpa dig söka innovations- och forskningsprojekt. Min specialistkompetens finns inom Nano- och Mikroteknologi samt Informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Telefon: +46725 93 93 77

E-post: hakan.sehlin@skane.com