Sverige

Invest in Skåne i Malmö

Invest in Skåne AB i Malmö, Dockplatsen 26, 205 25 Malmö

En rådgivare

Dajana Kazazic

Jag erbjuder stöd till skånska företag som är redo att ta steget utomlands. Jag har en bred erfarenhet av arbete i utlandet där jag har stöttat svenska företag, stora som små, med affärsutveckling, exportfrämjande aktiviteter och utlandsetableringar. Mitt internationella nätverk har jag stor nytta av i min roll som affärsutvecklare där jag arbetar med företag inom alla branscher som är intresserade av att hitta internationella samarbetspartners såsom distributörer och leverantörer.

Telefon: +46768890299

E-post: dajana.kazazic@skane.com

En rådgivare

Andrea Kviecinska

Jag arbetar som affärsutvecklare och tillsammans med mina kollegor stöttar små- och medelstora företag inom diverse branscher. Företag får hjälp med deras internationaliseringsarbete som exempelvis partnersök, kompetenshöjande aktiviteter, rådgivning och stöd vid internationella events. Jag har gedigen erfarenhet av att arbeta internationellt, ett brett nätverk och språkkännedom som är värdefulla tillgångar vid mitt arbete. Jag motiveras genom att se företaget utvecklas, växas och lyckas med sina internationella satsningar.

Telefon: +46725 97 50 09

E-post: andrea.kviecinska@skane.com

En rådgivare

Håkan Sehlin

Jag arbetar med affärsutveckling med tonvikt på internationalisering och finansiering främst inom Horisont 2020 och Eurostars. Jag hjälper dig att hitta affärskontakter och samarbetspartners främst i Europa. Jag har ett stort kontaktnät av kollegor inom nätverket samt med andra offentliga och privata aktörer och kan hjälpa dig söka innovations- och forskningsprojekt. Min specialistkompetens finns inom Nano- och Mikroteknologi samt Informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Telefon: +46725 93 93 77

E-post: hakan.sehlin@skane.com

En rådgivare

Yanni Shizhou

Jag jobbar som affärsutvecklare på Invest in Skåne och har över 10 års erfarenhet inom import och export mellan Sverige och Asien. Med mitt affärsnätverk skulle jag kunna hjälpa skånska företag att hitta rätt leverantörer, distributörer eller pålitliga samarbetspartners till en teknisk lösning eller produkt på den internationella marknaden.

Telefon: +46 724 64 67 28

E-post: yanni.shizhou@skane.se 

En rådgivare

Emma Brentegani

I min roll som affärsutvecklare hjälper jag små och medelstora företag att växa genom export och att etablera sig på nya, internationella marknader.Detta gör jag bl.a. genom kompetenshöjande aktiviteter, partnersök för att identifiera potentiella leverantörer och distributörer samt medverka vid exportfrämjande aktiviteter såsom mässor.
Jag har erfarenhet inom flertalet branscher men med särskild fokus på Food & Beverage och E-commerce där jag kan bistå med ett brett kontaktnät och gedigen kunskap.
Det som driver mig är möjligheten att få se entreprenörer och företag växa och utvecklas och att lyckas med sina internationella satsningar.

Telefon: +46 72 46 46 507

E-post: emma.brentegani@skane.se