Sverige

RISE IVF AB

RISE IVF AB, Argongatan 30, 431 53 Mölndal

En rådgivare

Christin Vännman

Jag kan hjälpa er att kontinuerligt jobba med er förnyelseförmåga för långsiktigt konkurrenskraft. Det gör jag genom att stötta i innovationscoaching, att hitta rätt samarbetspartners i och utanför Sverige samt hitta finansieringsstöd och projektpartners.

Telefon: 0707 80 60 71 eller 031 706 60 71

E-post: christin.vannman@ri.se

En rådgivare

Max Maupoix

Jag hjälper dig att utveckla dina innovationer från idé till internationell lansering. Här ingår allt från idégenerering, finansiering och projektriggning till rekrytering av extern expertis och innovation management i allmänhet. Jag samordnar regionala, nationella och internationella expertnätverk för att utveckla och erbjuda behovsanpassade tjänster för småföretag.

Telefon: 0707 80 61 93 eller 031 706 61 93

E-post: max.maupoix@ri.se

En rådgivare

Marian Mikheil

Har ditt företag behov av EU finansiering för att driva ett innovativt utvecklingsprojekt? Utifrån ert företags idéer går jag igenom dina möjligheter till bidrag från EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 och Eurostars. Med mig kan du bolla idéer och strategi för affärsutveckling och internationalisering.

Telefon: 0707 80 60 60 eller 031 706 60 60

E-post: marian.mikheil@ri.se

En rådgivare

Molly Rogstadius

Idéer behöver bränsle för att omvandlas till framgångsrika innovationer. Bränslen såsom kunskap om kund och marknad,
symbiosframkallande möten med företag eller forskare, och kreativt mod. I
rollen som innovationscoach skapar jag möjligheter för dig att ta företagets
idéer till nästa nivå. Jag gör det enklare att förändra världen.

Telefon: 031 706 61 14

E-post: molly.rogstadius@ri.se