Sverige

Hitta finansiering; Affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Vilka företag kan söka stöd?

Checkarna riktar sig till företag som har:

  • 2-49 anställda
  • omsättning på minst 3 miljoner kronor
  • ekonomi i ordning

Vad kan jag söka stöd för?

  • Köp av tjänst
  • Projektanställning (som påbörjas efter beslut och är en ny kompetens till företaget)

Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten

Hur mycket kan jag söka?

  • 50 000–250 000 kr och motsvara max hälften av kostnaderna för ditt projekt. Du kan alltså få en check för upp till halva kostnaden. Resten betalar ditt företag.

Hur ansöker jag?

Du ansöker hos regionen (länsstyrelse eller regionförbund). Det är olika ansökningstider för olika regioner. Kontakta din region för närmare besked.

Checkarna för digitalisering är en pilotsatsning och finns just nu enbart i Skåne, Uppsala län, Kronoberg och Östergötland.

Läs mer om checkarna och hur du söker dem på Tillväxtverkets webbplats. Länk till annan webbplats.