Sverige

Hur man hittar en återförsäljare av industriventiler på Island

Efter att ha deltagit i en kurs om export vände sig Ramén Valves till Enterprise Europe Network för assistans med ytterligare internationalisering.

Ramén Valves har sedan 70-talet utvecklat, producerat och sålt olika typer av industriella kulventiler och har en lång historia av internationella affärer. I mitten av juni 2016 deltog Ramén Valves VD, Per Wennersten, i Enterprise Europe Network Stockholms heldagskurs ”Global marknad och export.” Efter kursen tog Per kontakt med Enterprise Europe Network för stöd och råd för att hitta en samarbetspartner i Polen och Island.

Bara några månader efter Pers första möte med Enterprise Europe Network kunde han åka på ett company mission till Reykjavik och besöka fem potentiella samarbetspartners, tack vare ett tätt samarbete mellan Enterprise Europe Network på Island och i Stockholm. Ytterligare någon månad senare återvände Per till Island för att besöka ett av företagen en gång till och inte långt efter det kom de överens om att samarbeta. Det isländska företaget agerar nu återförsäljare åt Ramén Valves på den isländska marknaden. Ramén Valves har även mottagit en affärsutvecklingscheck från Länsstyrelsen under 2017 tack vare stöd från Enterprise Europe Network.

”Den hjälp EEN kan ge småföretagare är ovärderlig och något alla borde ta till vara på.” - Per Wennersten, VD Ramén Valves