Sverige

Innovationstjänster för små och medelstora företag

Innovationstjänster ökar din långsiktiga konkurrenskraft. Vi hjälper ditt företag att lyckas bortom dagens affär och utveckla er som företag. Deltagare i projektet coachas att stärka sin förmåga att skapa nya innovationer som ger verkligt värde för befintliga och nya kunder.

Enterprise Europe Networks innovationstjänster är ett kostnadsfritt erbjudande till små och medelstora företag så de kan stärka sin innovationsförmåga. I en snabbt föränderlig värld behöver företag ständigt utvecklas och förnya sin verksamhet för att överleva på en allt tuffare global marknad. Tillsammans ser vi till att ditt företag klarar av att generera, utveckla och lansera nya tjänster, processer, produkter, samt affärs- och organisationsmodeller för att möta framtidens utmaningar. Vi hjälper er att göra en nulägesanalys och tillsammans identifierar vi områden där ni önskar bli starkare.

Vi coachar ditt företag i att se innovation i ett helhetsperspektiv. Det innefattar bland annat: innovationsstrategi, organisation, ledarskap och innovationsprocessen.

Vi erbjuder två tjänster. Den ena tjänsten hjälper företag att långsiktigt stärka sin innovationsförmåga, den andra tjänsten är kopplad till de företag som får sin EU-ansökan godkänd.

  • Coachning: Företag erbjuds kostnadsfritt 7-10 dagars innovationsledning. Först genomförs en nulägesanalys. Utifrån den coachas företagen att bygga upp sin förmåga inom valda områden.
  • Key account manager (KAM): Företag som fått finansiering från EU:s Horizon 2020 program EIC Accelerator tilldelas en KAM som efter en behovsanalys hjälper företaget att välja en internationell affärscoach.

Vem kan söka?

Företaget ska ha en tillväxtambition, potential för internationalisering och en vilja att stärka sin innovationsförmåga.Du bör dessutom ha:

  • En daglig fungerande verksamhet på plats
  • Minst fem anställda, men helst över tio
  • Våga, orka och kunna agera på resultaten

EENs innovationstjänster erbjuds av:

EENs innovationstjänster finansieras av EU Horizon2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.