Sverige

Du får kostnadsfri rådgivning

Enterprise Europe Network har som uppgift att kostnadsfritt informera, utbilda och vägleda dig som företagare om möjligheter på den internationella marknaden.

Rådgivning

EEN kan hjälpa till med frågor kring exempelvis EU-finansiering och EU-direktiv, IPR-frågor,CE-märkning, tull och moms eller annat som rör internationalisering och den europeiska marknaden.

Utbildningar

Vi arrangerar många olika workshops och seminarier inom aktuella områden som e-handel, import, export, CE-märkning, miljö, energi, EU-program etc. Se kalendariet för utbildningstillfällen i din region.