Sverige

Företagsanpassad rådgivning

Genom företagsanpassad rådgivning hjälper vi ditt företag att utveckla och snabba på dina internationella affärer. Söker du internationella affärskontakter eller samarbetspartners? Vill du växa på nya marknader utanför Sverige? Eller vill ditt företag bli mer innovativt och öka er internationella konkurrenskraft?

Vi erbjuder dig en personlig rådgivare som ger dig rätt stöd från start till mål för att ditt företag ska växa på nya marknader. Varje resa är unik och därför utgår vi hela tiden från just ditt företags behov. Med stor förståelse för ditt företags affärer kan vi coacha och ge dig rådgivning inom olika områden så som internationell strategi, hållbarhet, digitalisering, finansiering och kan hjälpa dig hitta rätt affärskontakter. Vi inleder alltid med att kartlägga ditt företags nuläge. Därefter tar vi fram en målbild och en handlingsplan för er satsning. Vi är med er under hela resan för att stötta och ge er den bästa anpassade strategin för just ert behov.

Enterprise Europe Network har ett brett nätverk såväl nationellt som internationellt, allt för att så effektivt som möjligt coacha dig och ditt företag ut i världen. Vid behov ser vi till att koppla er samman med andra aktörer eller externa experter. Enterprise Europe Network är en av aktörerna inom Regional exportsamverkan Länk till annan webbplats. som syftar till att göra det enkelt för företag som vill göra affärer med andra länder att hitta rätt stöd i rätt tid.

Workshops/seminarier

Vi erbjuder ett brett utbud av ämnes- eller marknadsspecifika workshops och seminarier inom aktuella områden. Exempel på ämnen är kulturella skillnader, digital marknadsföring, internationell e-handel, finansiering, praktiska frågor kring olika export- och importfrågor mm. Du hittar våra planerade workshops/seminarier i vårt kalendarium.

Delta i aktuella matchmaking-events Länk till annan webbplats.

Kontakta ditt lokala EEN-kontor för att höra vilka möjligheter det finns för just ditt företag. Länk till annan webbplats.

Enterprise Europe Networks tjänster är ett kostnadsfritt erbjudande för små och medelstora företag med tillväxtambitioner.