Sverige

Hur kan vi hjälpa ditt företag?

Rådgivning


Hitta samarbeten


Innovationstjänster


Vilka är vi?

Se YouTube filmen om EEN.

 

Vad gör vi?

Se en YouTube film där våra kunder berättar.

Enterprise Europe Network är ett stort affärsnätverk som ger stöd och service till små och medelstora företag. Syftet är att öka internationaliseringen vilket i sin tur leder till ökad tillväxt och utveckling av företagen.

Nätverket består av ca 600 organisationer i ett 60-tal länder.

Tillväxtverket är huvudfinansiär för EEN i Sverige och koordinerar även verksamheten nationellt.

Bakom nätverket i Sverige står, jämte Tillväxtverket, 13 nationella och regionala näringslivsorganisationer.