Sverige

Hur kan vi hjälpa ditt företag?

Rådgivning


Hitta samarbeten


Innovationstjänster


Vilka är vi?

Se YouTube filmen om EEN.

Bild på personer i ring.

Enterprise Europe Network är ett stort affärsnätverk som ger stöd och service till små och medelstora företag. Syftet är att öka internationaliseringen vilket i sin tur leder till ökad tillväxt och utveckling av företagen.

Nätverket består av ca 600 organisationer i ett 60-tal länder.

Tillväxtverket är huvudfinansiär för EEN i Sverige och koordinerar även verksamheten nationellt.

Bakom nätverket i Sverige står, jämte Tillväxtverket, 13 nationella och regionala näringslivsorganisationer.