Sverige

Vi står bakom EEN i Sverige

Enterprise Europe Networks viktigaste syfte är att ge stöd till små och medelstora företags möjligheter att internationalisera.

Tillväxtverket är nationell koordinator

Tillväxtverket är huvudfinansiär för Enterprise Europe Network i Sverige och koordinerar även verksamheten nationellt.

Kontaktpersoner hos Tillväxtverket:

Tony Backer-Meurke, tel: 08-681 94 10,

Kristin Signemark, tel: 08-681 91 59

13 näringslivsorganisationer

Bakom nätverket i Sverige står, förutom Tillväxtverket, 13 nationella och regionala näringslivsorganisationer, däribland ALMI Företagspartner, forskningsinstitut med flera. Nätverket i Sverige har utvecklat integrerade och kostnadseffektiva tjänster som är både allmänt breda och smalt specialinriktade.

Lista på samtliga organisationer som ingår i nätverket

Utöver nedan nämnda organisationer förekommer samarbete med andra organisationer regionalt och lokalt. På flera ställen är de regionala ALMI-bolagen involverade.

Almi Företagspartner Jönköping

Almi Företagspartner Kronoberg AB

Almi Företagspartner Mitt AB

Almi Företagspartner Mälardalen AB

Business Region Göteborg AB

Företagarna SME AB

Invest in Skåne AB

LTU Business AB

RISE (f.d. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)

RISE Acreo AB (f.d. Acreo Swedish ICT AB)

Stiftelsen Teknikdalen

Swerea IVF

Uminova Innovation AB

Enterprise Europe Network i Europa

Enterprise Europe Network består av organisationer i 60-tal länder. Läs mer om det europeiska nätverket genom att följa länken härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enterprise Europe Network ingår i EU:s ramprogam COSME.