Sverige

Vi står bakom EEN i Sverige

Enterprise Europe Networks viktigaste syfte är att ge stöd till små och medelstora företags möjligheter att nå ut på nya internationella marknader.

Tillväxtverket är nationell koordinator

Tillväxtverket är huvudfinansiär för Enterprise Europe Network i Sverige och koordinerar även verksamheten nationellt.

Kontaktpersoner hos Tillväxtverket:

Kristin Signemark, Ekonomiansvarig

tel: 08-6819159 e-post: kristin.signemark@tillvaxtverket.se

Ellen Mildaeus, Programansvarig

tel: 08-681 66 60 e-post: ellen.vidfamne.mildaeus@tillvaxtverket.se

Björn Langbeck, Innovationstjänster

tel: 086819213 e-post: bjorn.langbeck@tillvaxtverket.se

13 näringslivsorganisationer

Bakom nätverket i Sverige står, förutom Tillväxtverket, 13 nationella och regionala näringslivsorganisationer, däribland ALMI Företagspartner, forskningsinstitut med flera. Nätverket i Sverige har utvecklat integrerade och kostnadseffektiva tjänster som är både allmänt breda och smalt specialinriktade.

Lista på samtliga organisationer som ingår i nätverket

Utöver nedan nämnda organisationer förekommer samarbete med andra organisationer regionalt och lokalt. På flera ställen är de regionala ALMI-bolagen involverade.

Almi Företagspartner Jönköping AB

Almi Företagspartner Kronoberg AB

Almi Företagspartner Mitt AB

Almi Företagspartner Mälardalen AB

Business Region Göteborg AB

Dalarna Science Park

Företagarna SME AB

Invest in Skåne AB

LTU Business AB

RISE

RISE IVF AB

Uminova Innovation AB

Enterprise Europe Network i världen

Enterprise Europe Network består av organisationer i 67 länder världen över.
Förutom i de 28 EU-länderna och i de flesta andra europeiska länder, finns nätverket även representerat i alla övriga världsdelar, undantaget Antarktis.
Läs mer om det globala nätverket genom att följa länken härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enterprise Europe Network ingår i EU:s ramprogam COSMElänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster