Sverige

Vi står bakom EEN i Sverige

Enterprise Europe Network är väl etablerade i 67 länder med 3000 kollegor. Tillsammans med våra 600 partnerorganisationer/partners hjälper vi dig att hitta internationella affärskontakter och samarbetspartners på nya marknader.  

Tillväxtverket är nationell koordinator

Tillväxtverket är huvudfinansiär för Enterprise Europe Network i Sverige och koordinerar även verksamheten nationellt.

Kontaktpersoner hos Tillväxtverket:

Sara Hedenström, Ekonomiansvarig

tel: +468-681 93 92 e-post: sara.hedenstrom@tillvaxtverket.se

Madelen Nilsson, Programansvarig

tel: +468-681 66 14 e-post: madelen.nilsson@tillvaxtverket.se

Björn Langbeck, European Digital Innovation Hubs (EDIH)

tel: +468-681 92 13 e-post: bjorn.langbeck@tillvaxtverket.se

Se informationsfilmen om Enterprise Europe Network