Sverige

Ett antal arbetare på en konvention

EEN Västra Götaland & Halland

Göteborgsregionen med Västra Götaland och Halland tillhör en av världens mest innovativa regioner och är en föregångare inom hållbarhet. Här finns ett starkt, växande näringsliv och en väl etablerad samverkan kring världsledande innovation och forskning. Exportintensiteten i näringslivet är också hög. För att regionens näringsliv fortsatt ska vara globalt konkurrenskraftigt och ligga i framkant arbetar vi för att stärka företagens internationella samarbeten och möjlighet till export.

Vi på Business Region Göteborg kan hjälpa dig ta nästa steg genom att kostnadsfritt informera, utbilda och vägleda dig som företagare om möjligheterna på den internationella marknaden. Du kan kontakta oss om du söker internationella samarbetspartners, så som distributörer eller tillverkare. Vi kan även ge information och rådgivning om EU och den inre marknaden, t. ex. hur du söker EU-finansiering, etablerar dig på andra marknader samt lagar och regler.

Enterprise Europe Network hjälper små och medelstora företag med internationella ambitioner att erbjuda kunskap och kontakter runt om i världen. Genom nätverket kan små och medelstora företag dra nytta av all den internationella expertis som tillgängliggörs. Bland annat samverkar vi inom en rad olika sektorsgrupper (inom bl.a mobilitet, maritima näringar, textil, hälsa) och tematiska grupper (inom bl.a digitalisering, hållbarhet, kvinnligt entreprenörskap, start-up och scale-up).

Vi arbetar dessutom inom ett antal andra nätverk regionalt för att på olika sätt hjälpa dig som vill söka nya marknader internationellt:

Industriell dynamik

Industriell dynamik stöttar dig och ditt företag i teknik-och affärsutvecklingsfrågor och består av tolv medlemsorganisationer och fyra partnerorganisationer som var och en bidrar med unik kompetens kring industriellt företagande i Västra Götaland. Utifrån ditt företags specifika behov har vi möjlighet att handplocka rådgivare, som i sin tur har tillgång till hela nätverkets samlade erfarenheter och expertkunskaper. Allt för att ge ditt företag de bästa förutsättningarna för att ta nästa steg i utvecklingen.

Exportcenter Väst

Business Region Göteborg är en del av Exportcenter Väst, som guidar företag internationellt oavsett om ni redan är igång med er exportresa eller står ni inför er första exportaffär. Alldeles oavsett var ni befinner er kan du och ditt företag ta del av många olika typer av exportstöd genom Exportcenter Väst. Du kan​ få hjälp med frågor om finansiering, vilka lagar som gäller på olika marknader, hur du etablerar dig på en ny marknad och hur du kan utveckla ditt företagserbjudande. Många av våra gemensamma erbjudanden är dessutom kostnadsfria för små och medelstora företag.

Välkommen att kontakta oss!

Vi på EEN Västra Götaland & Halland

Information & rådgivning

Linda Emilsson

Gruppchef Internationalisering
Arbetsområden: Exportutveckling, EU program, Innovation

Kontaktuppgifter:
031-367 61 83
linda.emilsson@businessregion.se

Information & rådgivning

Anki Gustafsson

Företagsrådgivare
Arbetsområden: Internationalisering, Exportutveckling, Affärsutveckling

Kontaktuppgifter:
031-367 62 21
anki.gustafsson@businessregion.se

Katarina Clase

Näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Exportutveckling, Studiebesök

Kontaktuppgifter:
031-367 61 03
katarina.clase@businessregion.se

Seymur Badirkhanov

Företagsrådgivare
Arbetsområden: Affärsutveckling, Exportutveckling, Internationalisering

Kontaktuppgifter:
031-367 61 26
seymur.badirkhanov@businessregion.se