Sverige

Ett antal arbetare på en konvention

Enterprise Europe Network Mälardalen

Vi finns i Värmland, Västmanland, Örebro län och Östergötland

För mindre företag kan steget vara stort från att vilja växa internationellt, till att kunna göra det. Vad behöver du för att komma ut på marknader utanför Sverige? Nya kontakter? Innovationsrådgivning? Finansiering? Information om nationella bestämmelser? Ett bollplank?

Hos oss på EEN Mälardalen möter du dedikerade rådgivare som har dina behov i fokus. Varje kund är unik och behov av stöd kan se olika ut. Vi har en stark lokal förankring utomlands och tillsammans med våra kollegor hjälper vi dig att komma i kontakt med potentiella samarbetspartners och internationella affärspartners genom mässor, matchmaking och partnersökning.

EEN Mälardalens värdorganisation är Almi och vi sitter på Almis kontor i våra fyra regioner.

 

Pengar i burk

För små och mellanstora företag finns flera olika typer av finansieringsstöd att söka, bland annat så kallade affärsutvecklingscheckar, konsultcheckar eller internationaliserings-checkar.

Dessa stöd ges för att du som företagare ska kunna utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Puff TAKE OFF Östergötland

Genom våra exportnätverk får du möjlighet att skapa direkta kontakter, utbyta erfarenheter och inleda samarbeten med övriga deltagare. Dessutom ska träffarna ge idéer och inspiration till utveckling och förbättringar i den egna verksamheten.

Brandenburger och tysk flagga samt RES loggor

Affärsdelegation till Tyskland
Berlin + Hannover Messe:
22-26 april

Vi bjuder in dig till en affärsdelegation till Tyskland innehållande studiebesök med goda exempel på hållbar, grön och automatiserad/digitaliserad produktion runt Berlinområdet. Vi besöker en av världens största industrimässor - Hannovermässan. Där får du som företag möjlighet till ett bredare fokus och kan träffa potentiella kunder, partners, leverantörer m fl. Ett unikt tillfälle att påbörja eller utveckla dina affärer i Tyskland.

Läs mer och anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Events och seminarier

Danny Nelson

Annacarin Krum-Hansen

Kommunikatör

Telefon: 019-17 48 01

annacarin.krum-hansen@almi.se

Danny Nelson

Felix Olsson

Rådgivare Östergötland
Telefon: 013- 20 07 27

felix.olsson@almi.se

Danny Nelson

Matthias Eliasius

Rådgivare Västmanland
Telefon: 021-10 78 15

matthias.eliasius@almi.se

Felix Olsson

Carina Lahall

Projektledare rådgivare
Västmanland och Örebro län

Telefon: 019-17 48 82
carina.lahall@almi.se

Felix Olsson

Louise Larsson

Rådgivare Värmland
Telefon: 054-14 93 68

louise.larsson@almi.se

Felix Olsson

Rodrigo Olivares

Rådgivare Östegötland
Telefon: 013- 20 07 30

rodrigo.olivares@almi.se

Matthias Eliasius

Danny Nelson

Rådgivare Västmanland och Örebro län

Telefon: 019-17 48 04

danny.nelson@almi.se

Matthias Eliasius

Maria Nordström

Rådgivare Örebro län
Telefon: 019- 17 48 20

maria.nordstrom@almi.se

Följ EEN Mälardalens sociala kanaler för att få tips om affärsmöjligheter utanför Sverige!

Ikon för YouTube
Ikon för Facebook
Ikon för LinkedIn
Logga för almi