Sverige

EEN Kronoberg

Funderar du på att växa internationellt?

Letar du efter nya affärsmöjligheter och samarbetspartners utanför Sverige?
Vill du öka ditt företags konkurrenskraft på internationella marknader?
Enterprise Europe Network (EEN) hjälper dig och ditt företag att växa globalt. Vi är ett europeiskt affärsnätverk med över 600 rådgivare i 60 länder som finns till för att stödja små och medelstora företag att nå nya marknader och förbättra sin innovations- och omställningsförmåga. EEN finansieras av Tillväxtverket och Europeiska Kommissionen. Genom personlig och kostnadsfri rådgivning samt tillgång till våra internationella affärskontakter kan vi snabba på dina affärer och hjälpa dig att navigera utmaningar inom digitalisering, innovation, internationalisering och hållbarhet - allt som behövs för att konkurrera på en internationell marknad.​

​EEN Kronoberg består av tre kontor:​

Vårt mål är att hjälpa ditt företag att växa hållbart och konkurrenskraftigt på en global marknad. ​

Kontakta oss idag så kan vi tillsammans lägga upp en plan för att ta ditt företag till nästa nivå.​