Sverige

Samarbete med EEN skapar möjligheter för blyfri jaktkula

Staffan Leth, före detta officer i försvarsmakten, tog steget in i entreprenörsvärlden med visionen att fylla det tomrum som fanns för skytteintresserade i Dalarna. Utbudet var snålt och kunskapen bristfällig i de få existerande butikerna. År 1991 slog han upp dörrarna till sitt företag vid sidan av sin huvudsakliga roll inom det militära. Men när Dalregementet stängdes och försvaret genomgick förändringar, blev företaget hans huvudsakliga satsning.

Staffans Vapen & Jakt i Duvnäs, Dalarna växte, och idag har företaget fyra anställda. 2018 blev det dags att förverkliga en tanke som Staffan haft under flera år: att skapa en blyfri jaktkula. Med stöd från olika organisationer, inklusive Enterprise Europe Network (EEN), gick projektet från tanke till verklighet. Samarbetet med EEN ledde till värdefulla kontakter och samarbetsmöjligheter, som i sin tur satte fart på utvecklingen.

Ett särskilt ögonblick i denna resa var när Staffan samarbetade med EEN på Dalarna Science Park och RISE, där RISE möjliggjorde användandet av höghastighetskameror som fångade kulans rörelser. Filmen har blivit en värdefull tillgång och möjliggör att kunder själva kan se den blyfria kulans prestanda och funktion.

Staffans nätverk sträcker sig nu över flera länder, som Danmark, Tyskland och Japan. Diskussionen om blyförbud inom EU och ökat intresse för hållbara alternativ har gynnat projektet. Trots de utmaningar som branschen innebär, inklusive komplexa leveransregler och logistik, har Staffan envist fortsatt att driva sin vision framåt.

För andra entreprenörer som strävar efter att omsätta sina idéer till verklighet, delar Staffan några kloka råd: Ha tro på din idé, var uthållig och tveka inte att söka stöd och samarbeten. Efter tre års intensivt arbete är Staffans dröm på god väg att förverkligas, och organisationer som EEN har spelat en avgörande roll i denna inspirerande resa.