Sverige

Karl-Erik Johansson om Single Market 30 years.

Single Market 30 years: ryggraden i Europas motståndskraft

1993 inrättades den inre marknaden (single market) som gör det möjligt för alla EU-medborgare att arbeta, studera, bo och handla i valfritt EU-land. Samma gäller för tjänster, varor, kapital, innovationer och företagare. Öppnandet av den inre marknaden är en av EU:s största framgångar som förenklat livet för miljoner människor och företag, samt stimulerat sysselsättning och tillväxt.

Den inre marknaden fortsätter att vara förutsättningen för att ta itu med dagens utmaningar. Karl-Erik Johansson på Uminova Innovation i Umeå är en riktig EU-proffs som varit med i EEN från start, med lång erfarenhet av EU:s supportsystem. Under åren har Karl-Erik rådgivit över 500 företagare på vägen mot internationella affärer, och sett hur nya EU-regler öppnat upp nya möjligheter till affärer och kapitalanskaffning.

– Det har givit forskningsresultat, innovationer och företag med sin grund i universitet och högskolor enormt mycket större ytor att hitta partners för kommersialisering. Den öppna marknaden i EU är mer än 40 gånger större än den nationella, vilket såklart är en gamechanger, säger Karl-Erik Johansson.

– Det nya reglerna har också resulterat i mycket bättre förutsättningar för bolag att attrahera kapital genom partner och investerarsök utanför det land företaget är verksamt i. Främst EIC Accelerator, 70% bidrag och ägarkapital, som söks direkt i Bryssel för att produktifiera en prototyp och lansera på en internationell marknad, fortsätter Karl-Erik.

Några resultat som underlättat för företagare i EU:

  • Betalningar i tid
    Säkerställer att offentliga myndigheter ersätter företag för de produkter och tjänster de tillhandahåller i tid. För att ytterligare motverka en kultur av sena betalningar kommer de nuvarande reglerna att stärkas, särskilt för att skydda små och medelstora företag och det mest sårbara företagen.
  • Offentlig upphandling
    Garanterar att offentliga myndigheters anbudsförfarande är transparanta och öppna, samt uppmuntras att upphandla innovativa och hållbara digitala produkter och tjänster.
  • Enhetlig patent
    Företag kan skydda sina immateriella rättigheter genom att registrera sig för ett enda, enhetligt europeiskt patent. Systemet gör det enklare och billigare för företag att skydda sina innovationer.


Läs mer om alla resultat och framgångar här: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/30th-anniversary_en Länk till annan webbplats.