Sverige

Produktpass

Digitala produktpass: ny EU-lagstiftning från och med 2024

Europa siktar på att bli världens mest hållbara region genom att transformeras till en mer cirkulär ekonomi. I en ny ramlagstiftning från EU – Ecodesign Sustainable Products Regulation (ESPR), en del i den europeiska gröna given, ingår digitala produktpass som syftar till att göra hållbara produkter till norm på EU:s inre marknad och att minska produkternas miljöpåverkan under hela livslängden. Lagstiftningen förväntas träda i kraft tidigt 2024 och kommer att omfatta i stort sett alla fysiska produkter på den europeiska marknaden i alla produktområden.

Digitala produktpass (DPP) är en digital representation av en fysisk produkt som ska ge tillförlitliga hållbarhetsdata under produktens hela livscykel. Syftet är att öka spårbarheten och underlätta en cirkulär ekonomi genom att tillverkare måste dela med sig av hållbarhetsdata för sina produkter. Implementerandet av digitala produktpass innebär en rad fördelar, exempelvis en förenkling för myndigheter att genomföra kontroller, för företag att följa upp sina hållbarhetsmål och för konsumenter att göra välgrundade val samt att reparera och återvinna produkter. Pålitliga och verifierbara hållbarhetsdata kommer också att främja konsument- och produktsäkerheten.

Hur de digitala produktpassen ska fungera i praktiken

En förutsättning för att digitala produktpass ska fungera i praktiken är en fungerande standardiserad infrastruktur för informationshantering för samtliga i värdekedjan. I kombination med detta behövs också databärare, exempelvis en QR-kod som via skanning med mobiltelefon ger intressenter åtkomst till produktinformation. Många kategorier av produkter som säljs på EU:s inre marknad omfattas vilket innebär att det är hög tid för företag att förbereda sig, inklusive små och medelstora företag. Även företag som inte säljer till slutkonsument omfattas eftersom man ingår i en värdekedja och därmed har ansvar för att tillhandahålla den data som efterfrågas i digitala produktpass. Företag bör redan nu inventera vilken information som finns om de egna produkterna, identifiera den information som behöver kompletteras samt strukturera upp informationshanteringen. Vidare kan företag redan nu börja se över de värdekedjor man ingår i samt vilka relationer som kan behöva upprättas för att operera i linje med den nya lagstiftningen.

 

Vill du veta mer om digitala produktpass?

Kontakta någon av våra rådgivare - du hittar oss här!

Eller delta på vårt kostnadsfria webbinarium den 14 februari kl 11.00-12.00.
Vi gästas av GS1 Sweden som har en drivande roll i att möjliggöra lösningar för digitala produktpass och som är aktiva inom det globala standardiseringsarbetet på GS1 för att ytterligare framtidssäkra standardportföljen för digitala produktpass.
Läs mer om webbinariet och anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även läsa mer på exempelvis GS1:s webbsida- om digitala produktpass Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..