Sverige

Carina Lahall - månadens medarbetare!

Carina Lahall

Affärer bygger på relationer och för Carina har det varit meningsfullt och viktigt att vara en del av det arbetet att skapa just möjligheter för företag att bygga relationer, hitta utländska kontakter, lägga upp strategier och få ny kunskap. Hon har 28 års erfarenhet av att stötta företag med ambitioner att verka utanför Sveriges gränser.

Carina - affärsrådgivare och projektledare med fokus på internationella affärer

Ibland funderar Carina på hur det kommer sig att hon inte ändrat inriktning eller bytt jobb. Det beror på att bästa med jobbet på EEN är, och har varit i många år, att få träffa spännande företag. Företag i alla faser, företag som tvivlar på att lyckas utomlands till de som vågar ta klivet och bara ge sig ut.

Vilket är ditt bästa tips för att lyckas på den internationella marknaden?

- Lägg tid på att undersöka nya marknader så att du som företagare får en bra bild av varför ni ska etablera er på den marknaden. Det tar tid att etablera kontakter och skapa relationer. Ha tålamod. Och framför allt våga fråga, ta hjälp av aktörer och delta i aktiviteter och nätverk.  

Att komma ut på nya marknader behöver inte vara svårt om du är förberedd och har den rätta motivationen.

Vill du ha ett bollplank, kontakta mig!

Carina Lahall - carina.lahall@almi.se