Sverige

Har din innovation marknadspotential?

Är ni ett innovativt start-up i tidig fas eller ett mindre företag som har en innovativ produkt eller tjänsteidé? Är ni inte helt säker på dess affärspotential? Skulle ni vilja ha stöd att validera behovet på marknaden och er tilltänkta målgrupp? Då har vi ett enkelt och smidigt verktyg som kan hjälpa er.

Med hjälp av en marknadsvalidering av er innovation så kan vi tydliggöra ert erbjudande och kartlägga behovet på marknaden. Förutom en miniserie av workshops där vi arbetar tillsammans för att konkretisera er innovation så tar vi kontakt med marknaden för att ”trycktesta” er idé. Allt arbete genomförs tillsammans med våra affärsrådgivare inom Enterprise Europe Network (EEN) och er. Första workshopen är på plats hos er de resterande sker digitalt.

Workshop 1
What?
- Nuläge, en idéöversikt som objektivt beskriver din innovations nuläge (2,5h)

Workshop 2
Where?
- Målmarknader, en kartläggning och prioritering av målgrupper och marknader (2,5 tim)

Kundundersökning
Intervjuer, en verifiering av innovationen med ett antal intressenter
(5-20 tim)

Workshop 3
How?
- Marknadsstrategi, en strategi och ett beslutsunderlag hur nästa steg, (2,5 tim, valbar)

Resultat
Ni får en utvärdering av innovationens potential och beslutsunderlag om hur ni ska gå vidare med den samt en analys av vilka marknader/ målgrupper som är mest intressant för er innovation. Det ger er ett förslag till en kommersialiseringsstrategi och konkret aktivitetsplan. Ni får med er ett underlag som kan ingå i ansökningar av nationella och internationella finansiering medel. Ett underlag som kan användas i diskussion med intressenter.

Verktyget och den process vi använder oss av kallas Innovation Due Diligence (IDD4SME) och är utvecklad av LTU Business. Det är en verifierad metod där över 300 nya idéer testas varje år av allt från forskare och studenter inom akademin till företag och organisationer. Workshopserien är kostnadsfri och genomförs inom ramen för Enterprise Europe Network som finansieras av EU och Tillväxtverket.

Har ni några frågor kontakta EEN-rådgivarna Katharina Saalo på LTU Business eller Håkan Sehlin på ALMI Skåne.

Hoppas vi ses!